1. “İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez.”
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) benzetme
B) ilişki kurma
C) örneklendirme
D) kanıtlama
E) karşılaştırma
(1981 – ÖSS)

2. “Korku bir ruh halidir, ikide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen… Yüreklilik ise büyük kor*kular önünde kendimizi yitirerek yaptığımız atı*lımdır. Her şeyi göze almak değildir; ölüme, teh-ikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir.”
Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş*tur?
A) betimlemeye
B) karşılaştırmaya
C) Tanımlamaya
D) tartışmaya
E) örneklendirmeye
(1981 – ÖYS)

3. “Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplu*mu oluşturan bireyler birçok ‘güzel’ tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir; yeni olduğu için de görecedir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot’un dediği gibi Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar.’ Ni*tekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, geçmiş yıllarda yapı*lan on araştırmadan sekizi doğruluyor.”
Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için şu yollardan hangisine başvurulmamış*tır?
A) Tanımlamaya yer verme
B) Örneklendirmeye gitme
C) Karşılaştırmaya başvurma
D) Tanık gösterme
E) Sayısal verilerden yararlanma
(1983 -ÖYS)

4. Kenar mahalleler. Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler Kiminin kaplamaları biraz daha karar*mış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi bi*raz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlar*da kendimi buluyorum.
Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Betimleme (tasvir)
B) Tartışma
C) Açıklama
D) Öyküleme (hikâye etme)
E) Örnekleme
(1987 -ÖYS)

5. Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıt*mak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolay*lı yaratan kişidir. Yargılanacak bir eser olmadıkça eleştiri de olmaz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han*gisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme
B) Karşılaştırma
C) Tanıtma
D) Tartışma
E) Öyküleme
(1988 –ÖYS)

Cevaplar
1)E
2)B
3)B
4)A
5)B