* Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması * Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur. * Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. * Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde he*ce vezni kullanılmıştır. * […]