* Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması
* Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur.
* Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
* Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde he*ce vezni kullanılmıştır.
* Servet-i Fünun edebiyatı ile Tanzimat dönemi arasında önemli farklılıklar vardır: Devamını Oku »