Topluluk İsimleri (Topluluk Adları) :

Görünüşte tekil olduğu halde, birden fazla varlığı ifade eden isimlerdir.
*Çoğul eki almadan çokluk bildirirler.
Halk, ordu, orman, sürü, meclis, deste…

Not: Topluluk ismi gibi görünen bazı isimler tekil isim olabilir.
Sınıf olarak sinemaya gittik. (Topluluk) Sınıfı süsledik. (Tekil)