Toprak, yeryüzünün üstünü kaplayan gevsek bir örtüdür. Kayaların uzun
yıllar boyunca parçalanıp ayrısması ile olusmustur. Toprağın içinde belli oranda
hava ve su bulunur. Đçinde ve üzerinde çesitli canlılar yasar. Toprak, birçok
canlının besin ihtiyacını karsılar.
Toprağın Đçindeki Maddeler
Toprak dört ana maddeden olusur. Bunlar:
1. Mineral Madde
2. Organik Madde (Humus)
3. Hava
4. Su
Mineral Madde: Toprakta en çok bulunan kısımdır. Kum, silt ve kil adı
verilen çesitli büyüklükteki taneciklerden meydana gelir. Kumu dere
kenarlarında, plajlarda görebilirsiniz. Silt ve özellikle kil gözle görülemeyecek
kadar küçüktür. Ancak binlercesi bir araya geldiği zaman görülebilirler. Bütün
bunlar toprakta birbirine karısmıs ve kümelesmis halde bulunurlar.
Kum ve silt, daha çok toprağın havalanmasına, kil ise toprakta suyun
tutulmasına, bitkilerin beslenmesine ve toprak taneciklerinin kümelesmesine
hizmet eder.
Organik Madde: Toprağın organik maddesini mikroorganizmalar, ölü
bitkiler, bitki kökleri ile hayvanların atık ve artıkları olusturur.

Devamını Oku »