Toprak, yeryüzünün üstünü kaplayan gevsek bir örtüdür. Kayaların uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrısması ile olusmustur. Toprağın içinde belli oranda hava ve su bulunur. Đçinde ve üzerinde çesitli canlılar yasar. Toprak, birçok canlının besin ihtiyacını karsılar. Toprağın Đçindeki Maddeler Toprak dört ana maddeden olusur. Bunlar: 1. Mineral Madde 2. Organik Madde (Humus) 3. Hava 4. Su […]