TOPRAK OLUŞUMU ve TOPRAK TÜRLERİ – Toprağın oluşması için önce kayaların çözünmesi gerekir. – Canlı kalıntılarıyla oluşabilir. – Toprağın oluşumuna etki eden faktörler; iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, taşların özelliğidir. a) Taşınmış Topraklar : – Dış kuvvetlerin taşıyıp getirdiği malzemelerin birikmesiyle oluşur. – Üç çeşittir. Alüvyonlar : Kum ve çakıl gibi maddelerin oluşumuyla oluşan topraklardır. […]