1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi. Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur? A) Teşkilatçılıklarında B) Hayvancılıkta ilerlemelerine C) Gittikleri coğrafyada hakimiyet […]