geleneksel türk tiyatrosu doğaçlamadır.
modern türk tiyatrosu doğaçlama değildir

1)Geleneksel türk tiyatrosunda yazılı bir metin yokken , modern türk tiyatrosunda vardır.

2)Geleneksel türk tiyatrosunda sahne fikri yokken modern türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır.

3)Geleneksel türk tiyatrosunda belirli tiplaer varken , modern türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.

4)Geleneksel türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.

5)Geleneksel türk tiyatrosu halk çevresinde , modern türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.