SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) 1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur? a) Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz. b) Say beni, sayayım seni. c) Su akarken testiyi doldurmalı. d) Su testisi su yolunda kırılır. 2. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği olmaz? a) Kayık b) Süt […]