GÜNDEM MADDELERİ:

1Açılış konuşması.
2.2008- 2009 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.
3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup, incelenmesi.
4.Yıllık iş günü takviminin hazırlanması.
5.Yıllık çalışma programının hazırlanması.
6.İlköğretim programının ana sınıfı dersleriyle ilgili amaç ve davranışlarının incelenmesi.
7.“Atatürkçülük” ile ilgili konuların incelenerek yıllık planlarda yer verilmesi
8. Yıllık planlar ve günlük planlarla ilgili esaslar.
9.Kurum yönetmeliğinin okunması.
10.Ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.
11.Öğretim yöntemlerinin tespiti.
12.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti..
13.Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
14.Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.
15.Yıl içinde yapılacak rehberlik faaliyetlerinin tespitinin yapılması.
16.Yıl içinde yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin görüşülmesi.
18.Öğretmen veli görüşmelerinin plânlanması.
19.Dilek ve temenniler.

Devamını Oku »