GÜNDEM MADDELERİ: 1Açılış konuşması. 2.2008- 2009 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi. 3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup, incelenmesi. 4.Yıllık iş günü takviminin hazırlanması. 5.Yıllık çalışma programının hazırlanması. 6.İlköğretim programının ana sınıfı dersleriyle ilgili amaç ve davranışlarının incelenmesi. 7.“Atatürkçülük” ile ilgili konuların incelenerek yıllık planlarda yer verilmesi 8. Yıllık planlar ve günlük planlarla […]