Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Sözcük Nedir? Sözcük: Bir kavram birimidir. Bir varlığın, bir nesnenin ya da bir durumun zihinde canlanabilmesi için onu karşılayan bir gösterimdir. Sözcüklerin Anlam Açılımları Temel Anlam: (İlk Anlam) Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışımızda ilk uyandırdığı anlamdır. Kısacası, bir sözcüğün biçimlenmesinde, kuruluşunda esas olan anlamdır. Örnek : * Boğazımda bir yanma var. (Temel Anlam) […]

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler : Bir sözcük, duyu organlarından biri yoluyla algılanabilen bir varlığı gösterirse “somut anlamlı”, duyu organları yoluyla algılanamayıp da zihinde var olan kavramları gösterirse “soyut anlamlı” sözcük adını alır. Örnek : Ağaç, taş, hava, ses, koku, çiçek. (somut anlam) Mutluluk, Sevgi, korku, kin, dostluk, insanlık. (soyut anlam) Somut ve Soyut Anlamla […]

ZARFLAR: Zarflar (Belirteçler) : Eylemleri, eylemsileri ve zarf türünde olan başka sözcükleri anlam yönünden pekiştiren ya da kısıtlayarak sınırlayan sözcük çeşididir. Örnek : Adam akıllı davranıyor. Zarf    Eylem Adam, akıllı davranarak işini yürütüyor. Zarf      Eylem Adam, çok akıllı birine benziyor. Zarf  Sıfat Zamir (ad) Adam,  bu işte çok akıllı davrandı. Zarf Zarf   Eylem Anlam ve Görevlerine […]

AHŞAP ATÖLYESİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ Aletler: Asırlar boyunca insanlar işlerini daha kolay ve daha etkili olarak yapabilmek için kalıplar ve araçlar icat etmişlerdir. Bu araçlara genellikle alet denir. Bunlar çok çeşitli olup bir kısmı gayet basit diğer bir kısmı ise oldukça karışıktır. Kompleks araçlar daha ziyade makine diye sınıflandırılır. Birçok makinalar şaşılacak derecede geliştirilmiştir. Alet […]

Şirketlerde özgüven ortamının yaratılması Yöneticiler artık ‘masa basinda’ yönetimin modasinin geçtigini görüyor ama yeni modanin gerçegini göremiyorlar. Bunun ellerinde bir anahtar oldugunu yakinda anlayacaklar. Masa basindan kalkmak, her seyden önce bireyleri tanimak ve yeteneklerini saptayarak onlari gelistirmektir. Dahasi, ”duygusal ve manevi boyut” özleminin gerçeklesmesi olarak tanimladigimiz, sirketin bakis açisini ve hedeflerini canli tutmaktir. Özgüven sahibi […]

Manipülasyon ve Manipülasyona Karşı Düzenlemeler Manipülasyon en yaygın finansal suçlardan biri olmasına ve tarihi Lale Çılgınlığı (Tulipmania) vakasına dek uzanmasına karşın, ülkelerin mevzuatları incelendiğinde bu kavramla ilgili kesin bir tanımın yapılmadığı, bunun yerine çoğu kez “yapay fiyat”, “serbest arz ve talep güçlerine müdahale” gibi kendileri de tanımlanmaya ihtiyaç duyan ifadelerden yararlanılarak bir takım işlemlerin manipülatif […]

Fransız İhtilali(1789-1799) Fransa’da Ancien Regime’e son veren devrimci hareketlerin tümüne verilen addır. Fransız devrimi,brujuva sınıfının değişik derecelerde öncülüğüyle Batı ile Amerika’da meydana gelen devrimler zinciri içinde yer alır. Ancak dünya çapında çok büyük yankı uyandıran Fransız Devrimi’nin kendine özgü nitelikleri vardır.Devletin ve Kilise’nin otoritesine saldıran,aklın kudretini,ilerlemeyi ve insan haklarını savunan filozofların yeni düşünceleri uzun süredir […]

PRESLEMEDEN EVVEL TOZUN ISIL İŞLEMİ Birçok hallerde, metalsel tozun preslemeden evvel, 400° ila 800° arasında bir ön redükleme işlemi gerekir. Böylece oksitler, rutubet, absorbe edilmiş gazlar, karbon, kükürt ve fosfor mümkün mertebede elimine edilmiş olur. Gayrı safiyetlerin kısmen veya tamamen elimine edilmesinden gayrı olarak, ısıl işlem, mekanik usullerle hazırlanmış metalsel tozların sertliklerinin azalmasını da sağlar. […]

I. DÜNYA SAVAŞI A. I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyayı Etkileyen Önemli Olaylar 1) Sanayi İnkılabı 2) Fransız İhtilali B. I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunun Durumu C. I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri ve Savaşın Gelişimi 1) Sebepleri a) Genel Sebep b) Özel Sebepler c)Savaşın Gelişimi 2)Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi Savaşın Seyri (Savaşa Katılan Devletler, Kuvvet ve […]

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED (s.a.v.) ‘İN HAYATI DOĞUMU, AİLESİ, ÇOCUKLUĞU ve GENÇLİĞİ Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in doğumu rivayetlere göre Fil Olayı’ndan 50 gün sonrasına rastlar. Yani Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü, kameri aylardan Rebiyülevvel ’in on ikisi. Peygamber efendimizin doğduğu gece çeşitli olaylar gerçekleşmiştir. Bunlar; Kisra sarayının 14 sütununun yıkılması, Mecusi İranlıların bin yıllık […]

FELSEFE NEDİR? – Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır. FELSEFENİN GENEL ÖZELLİKLERİ – Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir. – Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. – Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır. – Felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur. – […]

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEVLETÇİ POLİTİKASININ İLKELERİ ATATÜRK VE İKTİSADIN ÖNEMİ I. Dünya savaşında tam bir yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış, yenilgiye uğramış olarak sahneden çekilirken, Türk halkı Atatürk’ün önderliğinde yeniden bağımsızlığına kavuşmak için ölüm – kalım savaşına başlamıştı. Dört yıl süren İstiklal savaşının doruk noktasında bulunduğu dönemlerde savaşın bütün sorumluluğunu başkomutan olarak üstlenmiş Atatürk’ün, savaş sonrası […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme