<p>Tala</a></a></a> Savaşı (751)

Göktürk Devleti217;nin zayıflamasından yararlanan Çinliler Orta Asya217;yı işgale başladılar. Bunun üzerine Türkler, Abbasilerden yardım istedi. 751 yılında Talas Irmağı kenarında Çinliler ve Abbasi Devleti arasında savaş oidu.

Başta Karluklar olmak üzere Türklerin Abbasileri desteklemesi sonucu Çinliler yenildi.

Talas Savaşının Sonuçları:

1.  Orta Asya217;nın Çinlilieşmesi Önlenip İslâmlaşma süreci başladı.

2.  Türk-Arap yakınlaşması, Türklerin isiamiyete esirmelerine ortam hazırladı.

3. Talas Savaşı ile Türk-islâm tarihi başladı.

4.  Bu savaştan sonra kağıt Çin dışında da üretilmeye başlandı. (Semerkant’ta)