Toprak, yeryüzünün üstünü kaplayan gevsek bir örtüdür. Kayaların uzun
yıllar boyunca parçalanıp ayrısması ile olusmustur. Toprağın içinde belli oranda
hava ve su bulunur. Đçinde ve üzerinde çesitli canlılar yasar. Toprak, birçok
canlının besin ihtiyacını karsılar.
Toprağın Đçindeki Maddeler
Toprak dört ana maddeden olusur. Bunlar:
1. Mineral Madde
2. Organik Madde (Humus)
3. Hava
4. Su
Mineral Madde: Toprakta en çok bulunan kısımdır. Kum, silt ve kil adı
verilen çesitli büyüklükteki taneciklerden meydana gelir. Kumu dere
kenarlarında, plajlarda görebilirsiniz. Silt ve özellikle kil gözle görülemeyecek
kadar küçüktür. Ancak binlercesi bir araya geldiği zaman görülebilirler. Bütün
bunlar toprakta birbirine karısmıs ve kümelesmis halde bulunurlar.
Kum ve silt, daha çok toprağın havalanmasına, kil ise toprakta suyun
tutulmasına, bitkilerin beslenmesine ve toprak taneciklerinin kümelesmesine
hizmet eder.
Organik Madde: Toprağın organik maddesini mikroorganizmalar, ölü
bitkiler, bitki kökleri ile hayvanların atık ve artıkları olusturur.

Mikroorganizma, gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlı demektir.
Mikroorganizmalar topraktaki organik maddeleri ayrıstırarak beslenir. Tüm
canlı atık ve artıklarını mikroorganizmalar ayrıstırır. Bu ayrıstırma sonucu
humus meydana gelir. Humus, toprağın korunmasına, üretkenliğine ve sağlıklı
kalmasına hizmet eder.
Organik maddeler, toprağın iyi ürün verebilmesi için çok gerekli ve
yararlıdır. Toprakta organik madde ne kadar çoksa, bitkiler de o kadar çabuk
büyür ve gelisir. Çünkü organik madde, bitkilere gerekli olan besin maddelerini
verir.
Hava ve Su: Hava ve su toprak canlılarının yasaması için gerekli olan iki
önemli doğal maddedir. Toprak canlıları, toprağın içinde ve üstünde yasayan
her türlü bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardır.
Toprak havası ve suyu toprağın içindeki gözenek bosluklarında bulunur.
Toprak canlılarının beslenebilmeleri ve yasayabilmeleri için toprağın belli
miktarda su ve hava içermesi gerekir. Aksi halde toprak canlılığını kaybeder.
Toprak çok ıslak olduğu zaman hava içermez. Çünkü, gözenekleri su ile
doludur. Bu durumda çoğu bitkiler ve diğer birçok canlılar havasızlıktan ölür.
Bu nedenle toprağa fazla su vermek zararlıdır. Toprak çok kuru olduğu zaman
da içinde yeterince su bulunmaz. Çünkü, gözeneklerde hava vardır. Bu durum
uzun sürerse bitkiler susuzluktan kuruyarak ölür.
Öyleyse toprak canlılarının yasaması için toprakta hem su, hem de hava
bulunmalıdır. Bu yüzden çiftçiler toprağın havalanması için toprağı sürerler.
Suyu azalınca da sularlar. Böylece topraktan bol ürün alırlar.
TOPRAĞIN CANLILIĞI

Toprağın içerisinde birçok canlı yasamaktadır. Öyle ki bahçenizdeki bir
avuç toprakta sayılamayacak kadar çok canlı bulunmaktadır. Bu canlıların çok
az bir kısmı gözle görülür, büyük bir kısmı ise görülemez.
Örneğin, bitki köklerini, karıncaları, böcekleri, solucanları vb. büyük
canlıları gözümüzle görebiliriz. Fakat toprağın içindeki mikroorganizmaları
gözümüzle göremeyiz. Bu canlılar sadece mikroskop altında görülebilirler.
Sonuç olarak diyebiliriz ki toprak canlı bir varlıktır. Çünkü içerisinde
ve üzerinde milyonlarca canlı yasamaktadır.
TOPRAK NEDEN ÖNEMLĐDĐR?
Toprak, tüm canlıların yasamı için besin, su ve hava gibi çok önemli bir
doğal kaynaktır.

Toprağın insanlar Đçin Önemi
Toprağın biz insanlar için önemi çok büyüktür. Çünkü biz besinlerimizin
tümünü topraktan elde ederiz. Toprakta sebzelerimizi, meyvelerimizi ve
tahıllarımızı yetistiririz. Topraktan beslenen ağaçlar havayı kirleten
karbondioksiti harcayarak bize bol oksijenli temiz hava sağlarlar.
Et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünleri de yine topraktan beslenen
hayvanlardan elde ederiz.
Toprağın üzerinde yasarız. Evlerimizi, is yerlerimizi, okullarımızı, cadde
ve sokaklarımızı, çiftliklerimizi hep toprağın üzerine insa ederiz. Toprağı
yasamımızdaki birçok alanda kullanırız. Toprağın içindeki madenlerden aletler
yaparız. Evimizde kullandığımız çanak, çömlek, bardak, tabak, lavabo, fayans
gibi ürünlerin hammaddesi topraktır. Đnsaatlarda kullandığımız tuğla, kiremit

gibi yapı malzemeleri de yine topraktan yapılmaktadır.
Toprağın Hayvanlar için Önemi
Toprak hayvanlar için de çok önemlidir. Hayvanların önemli bir kısmı
besinlerini toprakta yetisen bitkilerden elde ederler. Örneğin inek, koyun, at,
keçi gibi hayvanlar ot yiyerek beslenirler. Bazıları da toprağın içindeki organik
maddeler ile beslenirler. Bunlar da solucan, bakteri gibi canlılardır.
Toprağın canlılığından söz ederken toprağın içinde bazı hayvanlar
olduğunu belirtmistik. Hayvanların bazıları toprağın içinde, bazıları da toprağın
üzerinde yasar. Bakteriler, solucanlar, karıncalar, bazı böcekler, toprakta
yasayan küçük canlılardır. Köstebek, tarla faresi ve sürüngenler de toprağın
içinde yasayan büyük hayvanlardır.
Toprağın Bitkiler için Önemi
Bitkiler hem insanların, hem de hayvanların temel besin kaynağıdır.
Yeryüzündeki bitkilerin tümü toprakta yasarlar. Bu yüzden toprak çok
önemlidir.

Toprak bitkilerin evidir. Bitkilerin kök kısımları toprağın içinde yer alır.
Bitkiler topraktaki havayı, suyu ve besinleri kökleriyle alarak beslenirler.
Đnsanlar ve hayvanlar da toprakta yetisen bu bitkileri yerler. Böylece bitkiler
topraktan aldıklarını diğer canlılara aktarırlar. Eğer toprak olmasaydı bitkiler de
olamazdı. Bitkiler olmayınca da insanlar ve hayvanlar beslenemezdi. Sonunda
yeryüzünde insanlar da, hayvanlar da olmazdı.
ÖZET
Toprak, dünyamızın üzerini kaplayan ince, gevsek bir örtüdür. Toprak
dört ana maddeden olusmaktadır. Bunlar; mineral madde, organik madde, hava
ve sudur. Toprak, kayaların uzun yıllar sonucu iklimin etkisiyle parçalanıp,
ayrısması ve içine organik maddelerin karısmasıyla olusmustur. Toprağın
üstünde ve içinde birçok canlı yasadığı için toprak canlı sayılabilir. Bütün
canlılar besinlerini topraktan elde ederler. Toprak, canlılar için bir barınak ,
cansızlar için bir dayanak yeridir. Bu nedenle toprak çok değerli bir varlık, çok
önemli bir doğal kaynaktır.