SORU : Alanı image001 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları olan bir ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| = 2|BC| ise, bu üçgende B’den AC doğrusuna indirilen dikmenin ayağının C noktasına uzaklığı nedir?

A) image002 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 4
C) 2
D) image003 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Tabanı kare ve yüksekliği, taban köşegeninin yarısına eşit olan bir düzgün piramidin taban köşegeninin uzunluğu 12 ise, yanal alanı nedir?

A) 144
B) 48image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 60image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) 48
E) 78image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Kenar uzunlukları a ve b (a > b) olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt, bir köşegeninden bükülerek ikiye katlanıyor ve tek kat kalan kısımlar kesilerek kağıt tekrar açılıyor. Ortaya çıkan şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) image006 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image007 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) image008 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) image009 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image010 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap C

SORU : Dar açılı bir ABC üçgeninde [AD] ve [BE] iki yükseklik olmak üzere, [AB] ve [DE]’nin orta noktaları F ve G ile gösterildiğinde, |DE| = 30 ve |AB| = 34 ise, |FG| nedir?

A) 16
B) 10image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 8
D) 10
E) 6image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap B

SORU : Bir ABCD karesinde köşegenlerin kesişim noktası E, BAC açısına ait açıortayın [DB] ve [BC] ile kesişim noktaları, sırayla F ve G ile gösterildiğinde, |EF| = image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları ise, |GC| nedir?
A) 2 B) 3 C) image011 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları D) image012 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları E) image013 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
CEVAP D

SORU : Çap uzunluğu 6 olan [AB] çaplı yarım çemberin [AD] ve [DC] kirişlerinin her birinin uzunluğu 2 ise, [BC] kirişinin uzunluğu nedir?
A) image014 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları B) 4 C) image015 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları D) 3 E) image016 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
CEVAP A

SORU : Bir kenarının uzunluğu 10 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarına eşit aralıklarla paraleller çizilerek her kenar 10 parçaya bölünüp küçük eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Kenar uzunluğu 1 birim olan üçgenlerden toplam olarak en az kaç kenar silinmelidir ki, kalan şekilde hiç üçgen bulunmasın?
A) 55 B) 50 C) 45 D) 60 E) 65
CEVAP D

SORU : BirABCD karesinin A köşesinin ve [AB] kenarının orta noktasının, kareyi sadece D noktasında kesen bir d doğrusuna uzaklıkları, sırasıyla 10 ve 22 ise, C noktasının d doğrusuna uzaklığı nedir?
A) 16 B) image017 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları C)15image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları D) 24 E) 20
CEVAP B

SORU : BirABCD yamuğunda AB // CD, |AB| < |CD| ve Alan (ABC) = 30 dur. B den geçen ve AD ye paralel olan doğru, [AC] yi E noktasında kesiyor. |AE| : |EC| = 3 : 2 ise, ABCD yamuğunun alanı nedir?
A) 45 B) 60 C) 72 D) 80 E) 90
SORU : En büyük kenar uzunluğu 13 ve çevre uzunluğu 28 olan bir ikizkenar yamuğun alanı en çok kaç olabilir.
A) 13 B) 24 C) 27 D) 28 E) 30
SORU : P noktasının, yarıçapı 15 olan bir çemberin merkezinden uzaklığı 9 ise, bu çemberin P den geçen ve uzunluğu tam sayı olan kaç kirişi vardır?
A) 11 B) 12 C 13 D) 14 E) 29
SORU : Bir ABC üçgeninde |BC| = 7 ve |AB| = 9 dur. m(Aimage018 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları C) = 2m(Bimage019 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları A) ise, üçgenin alanı nedir?

A) 14image003 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 30
C) image020 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) 20image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 12image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Yüksekliklerinin orta noktaları doğrudaş olan bir üçgenin en büyük kenar uzunluğu 10 ise, alanı en çok kaç olabilir?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 40
E) 50

SORU : Kenar uzunluğu a olan düzgün dışbükey dokuzgenin en kısa ve en uzun köşegenlerinin uzunlukları sırasıyla b ve c ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) image021 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image022 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) image023 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) c = a + b

E) image024 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Dar açılı bir ABC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı, merkezinin AB’ye olan uzaklığının iki katıdır. |AC| = 2, |BC| = 3 ise, C’den geçen yükseklik ne olur?
A) image025 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image026 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) image027 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) image028 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image029 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
SORU : AB || CD olan ikizkenar bir ABCD yamuğunun tm kenarları bir çembere teğettir. [AD] nin bu çembere değme noktası N; NC ve NB doğrularının çemberi N dışında kesiştiği noktalar sırasıyla K ve L ise, image030 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları nedir?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

SORU : Bir ABC üçgeninde |AC| = 1, |AB| = image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları dir. AB doğrultusuna göre C ile farklı tarafta, |MA| = |AB| ve m(MÂB) = 90°° olacak şekilde bir N noktası alınıyor. MAN üçgeninin çevrel çember merkezi ile A’dan geçen doğru, [BC]’yi F noktasında kesiyorsa, image031 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları nedir? olacak şekilde M noktası ile AC doğrusuna göre B farklı tarafta |NA| = |AC| ve m(NÂC) = 90

A) 2image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 2image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 2
D) 3
E) 3image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Bir ABC üçgeninde [BD] kenarortay, m(Aimage018 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları D) = 90°, |AB| = 2 ve |AC = 6 ise, |BC| nedir?

A) image032 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 4image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 5
D) 3image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 3

SORU : Alanı a olan bir diküçgenin teğet çemberi ile, alanı b olan bir diküçgenin çevrel çemberi aynı çember ise, image033 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları en az nedir?

A) 2image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 2+image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 2image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) 1+image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 3+2image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

SORU : Birbirine dıştan teğet k1 ve k2 çemberlerinin ortak dış teğet doğrularından biri d olsun. d’nin k1 çemberine değdiği nokta A, k1 çemberinin A dan geçen çapı [AB], B noktasından k2 çemberine çizilen teğetin değme noktası C ile gösterilmek üzere, |AB| = 8 ve k2 çemberinin çapı 7 ise, |BC| nedir?

A) 5image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 8
C) 10
D) 6image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 7

Cevap B

SORU : ABCDE dışbükey m(image018 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları ) = m(image034 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları ), m(image019 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları ) = 120°, |AB| =2, |BC| = |CD| = image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları ve |ED| = 1 olduğuna göre, |AE| nedir?

A) image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları –1
C) image035 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) image036 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image037 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap A

SORU : Bir ABCD dışbükey kirişler dörtgeninde m(Aimage019 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları B) = 90°, m(Aimage018 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları D) = 45°, |AB| = 26 ve |BC| = 10 ise, DAC üçgeninin alanı nedir?

A) 80
B) 84
C) 90
D) 108
E) 120

Cevap B

SORU : Kenar uzunlukları 1, 4, 7, 8 olan bir dikdörtgenin alanı en ok kaç olabilir?

A) 9image003 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 12image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) 18
D) 10image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 7image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap C

SORU : Kenar uzunlukları 3, 7 ve 8 olan bir üçgenin içinde gelişigüzel alınan bir noktadan, köşelerden en az birine olan uzaklığın 1’den küçük olması olasılığı nedir?

A) image038 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image039 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) image040 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) image041 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image042 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap D

SORU : O1 ve O2 merkezli birbirine dıştan teğet iki çemberin ortak dış teğet doğrularından biri çemberlere sırasıyla B ve C noktalarında değiyor. Çemberlerin ortak noktası A olmak üzere BA doğrusu O2 merkezli çemberi A v D noktalarında kesiyor. |BA| = 5 ve |AD| = 4 ise |CD| nedir?
A) 4image003 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları B) image043 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları C) 6 D) image044 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları E) image045 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları

Cevap C

SORU : Alanı 18 olan bir ABCD dışbükey dörtgeninde, |AB| + |BD| + |DC| = 12 ise, |AC| nedir?

A) 6image004 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) 6
C) 8
D) 6image005 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) 9

Cevap A

SORU : Bir ABCD karesinin [AB] kenarı üstünde bir K noktası, [BC] kenarı üstünde de bir L noktası alınıyor. |AK| = 3, |KB| = 2 ve DL doğrusuna uzaklığı 3 ise, |BL| : |LC| nedir?

A) image046 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
B) image047 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
C) image048 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
D) image049 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları
E) image050 üçgen, kare, çember, dikdörtgen alan hesaplamaları ile ilgili sorular ve cevapları