a) Kurallı (Düz) Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümle, kurallı cümledir. Türkçe’de cümlenin ana unsuru yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş, Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayıcı unsurlar yüklemin önünde sıralanır. Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsurdur.

b) Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümle devrik (kuralsız) cümledir. Bu tür cümleler, daha çok şiir dilinde görülür. Çünkü şiirde kelimenin ses yapısı her zaman ön plandadır. Atasözlerinde, günlük konuşmalarda ve aksettirildiği eserlerde devrik cümle kullanılmıştır.

Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden (devrik)

Çok insan eski mûsikîmizden anlayamaz (kurallı).